Vasikoiden hengitystietulehdusohjetta päivitetty

25.09.2017

ETU-nautaeläinlääkäriryhmä on päivittänyt vasikoiden hengitystietulehdusohjetta ja hoito-ohjeita. Uudet ohjeet löydät nautaterveydenhuollon ohjeista vasikkaterveys kohdasta.

© ETT ry