Varovaisuutta rehunhankinnassa!

19.01.2017

ETT:n tietoon on tullut, että suomalaistiloille on käyty markkinoimassa ulkomaista rehua, jonka salmonellavapautta ei ole varmistettu tuontitutkimuksin.

ETT muistuttaa, että tilojen salmonellaryhmävakuutukset edellyttävät, että tuontirehut hankitaan joko ETT:n positiivilistalla olevilta yrityksiltä, tai ne on muuten tuonnin yhteydessä tutkittu salmonellan varalta.

Tuottajien tulee aina myöskin varmistaa, mitä teurastamon, meijerin tai
munapakkaamon kanssa tehdyssä tuotantosopimuksessa on sovittu. Monien yritysten tuotantosopimukset edellyttävät, että tilan rehut hankitaan vain positiivilistalla olevien rehualan toimijoiden kautta. Tällöin oma tuonti tai rehujen vastaanotto ulkomaisen rehualan toimijan kautta ei ole mahdollista.

ETT ry:n tiedote suoramarkkinoinnin riskeistä 20.2.2015

Viranomaiset eivät voi estää ulkomaisten yritysten suoramarkkinointia tiloille. Sisämarkkinoilta tulevalle rehulle ei tarvitse olla suomalaista edustajaa. Ulkomaisen rehunvalmistajan edustaja voi siis kaupitella rehuja Suomessa ilman sen kummempia muodollisuuksia. Sisämarkkinatuonnista ei tarvitse myöskään tehdä ennakkoilmoitusta rehuvalvonnalle. Rehuja markkinoivan toimijan tulee vain olla rekisteröitynyt rehualan toimijaksi EU-alueella.

Vastuu tilalle hankittavista rehuista on tuottajilla itsellään. Minkäänlainen riskinotto halvan tuontirehun muodossa ei kannata, jos rehuun liittyviä terveysriskejä ei voida sulkea pois.

© ETT ry