Varo suoramarkkinoinnin riskejä!

18.02.2015

Tuottaja – varmista sopimustesi ehdot!

Huomioi suoramarkkinoinnin riskit!

Maatiloille markkinoidaan monien toimijoiden kautta niin erilaisia pesu-, desinfiointi- ym. aineita kuin rehuiksi luokiteltavia tuotteitakin. Tällaisia on myös tilattavissa suoraan netistä. Osa tuotteista tulee suoraan tilalle sisämarkkinakaupan kautta ilman välikäsiä. Näissä tuottajan kannattaa selvittää vastuukysymykset välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.

Mistä tiedät tehoavatko pesu- ja desinfektioaineet?

Pesu- ja desinfiointiaineiden tehon ja elintarviketuotantoon soveltuvuuden arviointi saattaa olla vaikeaa. Suomessa TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) on se viranomaistaho, jonka hyväksynnän tällaiset aineet tarvitsevat. TUKES arvioi kuitenkin pesu- ja desinfiointiaineita niiden käyttöturvallisuuden kannalta, mutta ei ota kantaa niiden tehoon eikä soveltuvuuteen valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Meillä ei ole mitään keskitettyä virallista rekisteriä eri käyttökohteisiin hyväksytyistä ja soveltuvista aineista, joten arviointi jää usein markkinoijan myyntipuheen varaan. Pesuainekaupassa kannattaa edellyttää virallisia tutkimustuloksia aineiden tehosta, vaikuttavasta aineesta ja aineen pH:sta. Tuottajan kannattaa tarvittaessa konsultoida myös omaa eläinlääkäriään tai kysyä teurastamoltaan, meijeriltään tai munapakkaamoltaan, onko niillä suosituksia käytettävistä aineista.

Varmista vastuukysymykset ja sopimustekstit, jos ostat rehua positiivilistan ulkopuolelta

Kotieläintuottajien toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi erilaiset sopimukset ja niiden ehdot. Yrittäjän, joka toimittaa rehua tiloille, ns. markkinoille saattajan, (tuoja, myyjä, välittäjä, kuljettaja, varastoija) täytyy olla rekisteröitynyt rehualan toimijaksi Eviran rekisteriin. Rehun valmistaja, valmistuttaja ja tuoja ovat velvollisia korvaamaan esimerkiksi rehun mukana tilalle tulleesta salmonellatartunnasta aiheutuneet saneerauskustannukset ja tuotantotappiot täysimääräisinä. Tämä Suomen rehulain mukainen, rehualan toimijaa koskeva ankara vastuu ei ole sovellettavissa ulkomaisiin toimijoihin, ja heidän vastuuseen saamisensa mahdollisen salmonellatapauksen yhteydessä onkin lähes mahdotonta.

Salmonellavakuutus

Tilan salmonellavakuutuksen suojeluohjeet edellyttävät rehujen hankinnassa, että tuontirehut ja
-rehuaineet hankitaan positiivilistalla olevien rehualan toimijoiden kautta tai ne on muuten tutkittu salmonellan varalta Suomessa tuonnin yhteydessä. Jos tuottaja tuo itse rehua tai rehuainetta maahan, hänen tulee huolehtia siitä, ettei rehuja oteta käyttöön, ennen kuin ne on asianmukaisesti tutkittu salmonellan varalta. Vastaava vaatimus sisältyy tällä hetkellä myös nauta- ja sikatiloilla eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoihin, jos tila on kyseiseen tukimuotoon sitoutunut. Mikäli rehuaineet tuodaan esim. säkkitavarana lavoilla, on huomioitava myös lavojen kontaminaatioriski, esim. salmonella tai PED.

Tuotantosopimukset kannattaa tarkistaa

Vakuutuksiakin tiukempia sopimusehtoja on mm. teollisuuden sopimuksissa. Tuottajien tulee aina ennen tällaisten rehujen, rehuaineiden tai pesu- ja desinfiointiaineiden ostoa tai tilausta varmistaa, mitä teurastamon, meijerin tai munapakkaamon kanssa tehdyssä tuotantosopimuksessa on sovittu. Monien yritysten tuotantosopimukset edellyttävät mm., että tilan rehut hankitaan vain positiivilistalla olevien rehualan toimijoiden kautta.  Tällöin oma tuonti tai rehujen vastaanotto ulkomaisen rehualan toimijan kautta ei ole mahdollista.

© ETT ry