Vältä antibioottivahinko - merkitse antibiootilla lääkityt eläimet selkeästi!

14.05.2019

Ruokavirasto tiedottaa:

Usean viimeaikaisen maidon antibioottivahingon taustalla on havaittu, että lääkittyä eläintä ei ole merkitty riittävän hyvin tai työntekijöitä ei ole kunnolla ohjeistettu tilan toimintatapoihin. Ongelmia on tullut, kun lypsäjä onkin vaihtunut eikä hän ole ollut tietoinen eläimen lääkityksestä.

Lääkitty eläin kannattaa merkitä selvästi ja mielellään usealla eri tapaa esimerkiksi nilkkapannalla ja värisprayllä. Keltainen väri näkyy parhaiten mustassa lehmässä. Pihatossa turvallisinta on ottaa lääkityt lehmät erottelutiloihin kuurin ajaksi. Pelkkä merkintä parsilehmillä maitoputkessa tai esto robotilla eivät ole riittävän luotettavia toimia. 

Kaikki tilan toimintaohjeet kannattaa olla kirjallisina ja työntekijöiden helposti saatavilla. Kaikkien työntekijöiden sitouttaminen ohjeiden noudattamiseen on erityisen tärkeää. 

 

Lisätietoja:

Eläinlääkäri Miia Kontturi miia.kontturi@ruokavirasto.fi

© ETT ry