Uusi Pohjoismainen Sorkka-atlas julkaistu

04.09.2013

Eri Pohjoismaiden asiantuntijatahojen valmistelema Pohjoismainen Sorkka-atlas - sorkkasairaudet sanoin ja kuvin on julkaistu elokuulla 2013.

Suomesta oppaan laatimiseen ja käännöstyöhön ovat osallistuneet eläinlääkärit Jouni Niemi, Reijo Junni ja Minna Kujala sekä Faba Osuuskunnan Elina Paakala ja Terhi Vahlsten.

Atlaksessa on esitetty sorkkamuutoksia kuvina, ja se sisältää kirjalliset määritelmät sorkkasairauksista.

Pohjoismainen Sorkka-atlas

© ETT ry