Uppdaterade anvisningar om luftvägsinfektioner hos kalvar

08.12.2017

Informationen om luftvägsinfektioner hos kalvar har uppdaterats även på svenska på vår hemsida.

Har du återkommande eller utbredda problem med luftvägsinfektioner hos dina nötkreatur på gården, så ta kontakt med veterinär för en utförlig besättningsutredning. I ”Luftvägsinfektioner hos nötkreatur” finns också mycket nyttig information på svenska om förebyggande arbete, besättningsutredning och provtagning.

Var noggrann med det dagliga smittskyddsarbetet på gården för att undvika smittspridning.

Har du några frågor angående luftvägsinfektioner hos kalvar så tveka inte att kontakta oss:
Erja Tuunainen (erja.tuunainen(at)ett.fi) eller tel. +358 40 709 0021

© ETT ry