Tutkimushanke tarttuvista sorkkasairauksista lypsykarjatiloilla

26.10.2012

 

Syksyllä 2012 on käynnistynyt Helsingin yliopiston ja Eviran yhteistyöhanke, jossa tutkitaan tarttuvia sorkkasairauksia lypsykarjatiloilla. Tutkimuksen tavoitteena on lehmistä otettavien näytteiden avulla päästä selville taudin aiheuttajista ja syntymekanismeista. Lisäksi kerätään tietoa riskitekijöiden selvittämiseksi. Hanke on saanut Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämismäärärahaa.

Tutkimukseen kaivataan korkeintaan 8 vuotta aiemmin rakennettuja tai laajennettuja lypsykarjapihattoja, joissa on äskettäin puhjennut sorkkavälin ajotulehdusepidemia. Sairastuneita lehmiä tulee olla vähintään kolme viikon aikana.

 

Lisätietoja tutkimuksesta

 

Yhteydenotot: Tutkimuksen vastaava eläinlääkäri ELT Minna Kujala p.  

050-4040 297

© ETT ry