Terveydenhuoltokäynnin teemoittamiseen materiaalia

24.09.2018

 

Ohjeita terveydenhuoltotyötä tekeville eläinlääkäreille:  

Terveydenhuoltokäynnillä on välillä hyvä käydä lävitse perusasioita. Evira on tehnyt esitteet tuotantoeläinten lääkitsemisestä ja lääkekirjanpidosta, joista jälkimmäinen on jo käännetty ruotsiksi ja toisen ruotsinnos ilmestyy myöhemmin. Esitteet voi tulostaa mukaan terveydenhuoltokäynnille ja käydä esitteissä esitetyt asiat yhdessä läpi tuottajan kanssa. 

Tilan kannattaisi pitää esitteet näkyvillä siellä, missä lääkkeitä ja tilan muita lääkitsemisohjeita säilytetään. Tuotantoeläinten lääkekirjanpito-ohjeen voi halutessaan tulostaa myös tilan lääkekirjanpidon yhteyteen.

Esitteisiin liittyvät kysymykset ja kommentit: voi osoittaa miia.kontturi@evira.fi ja liisa.kaartinen@evira.fi

 

Käytä lääkkeitä oikein

Tuotantoeläinten lääkekirjanpito

 

Använd läkemedlen på rätt sätt

Journalföring av medicinering av produktionsdjur

 

 

© ETT ry