Tervetuloa vuosikokoukseen!

13.02.2017

Eläinten terveys ETT ry

kutsuu jäsenensä ja kannattajajäsenensä yhdistyksen
VUOSIKOKOUKSEEN
Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, hallituksen valinta sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Kokousaika:           Keskiviikko 22.02.2017 klo 10.00
Kokouspaikka:       Huolintatalo (1. krs. koulutustila), Pasilankatu 2,
                             Helsinki (www.huolintatalo.fi/sijainti/)

Ilmoittautuminen:   viimeistään 17.2.2017: elainten.terveys@ett.fi

Hallituksen puolesta

Juha Nousiainen
hallituksen puheenjohtaja

------------------------------------------------------------------------------------------

Djurens hälsa ETT rf

kallar sina medlemmar och understödsmedlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE

Vid mötet behandlas verksamhetsplan, budget, storleken på medlemsavgifter för medlemmar och understödsmedlemmar, val av styrelse och övriga stadgeenliga ärenden.

Mötestid:       Onsdag 22.02.2017 kl. 10.00
Mötesplats:   Huolintatalo (1. vån. utbildningsutrymme), Bölegatan 2,
                     Helsingfors (www.huolintatalo.fi/sijainti/)

Anmälan:      senast 17.2.2017: elainten.terveys@ett.fi

Å styrelsens vägnar

Juha Nousiainen
Styrelseordförande

 

Lisätietoa jäsenten ja kannattajajäsenten oikeuksista sekä vuosikokouksen esityslista: http://www.ett.fi/yhdistys/saannot 8§ ja 9§.
Huolehdittehan, että yritystänne edustavalla henkilöllä on valtakirja mahdollista äänestystä varten.

Ytterligare information, bl.a. om medlemmarnas och understödsmedlemmarnas rätt samt årsmötets föredragningslista: http://www.ett.fi/sv/sisalto/stadgar 8§ och 9§
Kontrollera att representanten för ert företag har fullmakt för eventuell röstning.

© ETT ry