Tarttuvat sorkkasairaudet yleistyvät huolestuttavasti

02.09.2013

Tarttuvat sorkkasairaudet nostavat taas päätään karjatiloilla. Koska ne leviävät helposti ostoeläinten mukana, on eläimiä ostettaessa aina syytä hankkia mahdollisimman paljon tietoa lähtökarjan terveydentilasta.

ETT:n tiedote tarttuvista sorkkasairauksista

ETU -nautakarjan terveystodistus eläinkauppaa varten

© ETT ry