Sikojen ulkoaitausvaatimuksiin tiukennuksia

05.06.2017

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Baltiaan, Puolaan ja Venäjälle ja uhka sen leviämisestä Suomeen on suuri. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii suojelemaan tiloilla kasvatettavia sikoja luonnonvaraisilta villisioilta saatavilta ASF-tartunnoilta rajoittamalla sikojen tarhausta ulkoaitauksissa.

Asetusluonnokselle pikainen lausuntokierros: ulkonapitoa ei kielletä Suomessa

Lausuntopalautteen perusteella asetuksia on nyt muokattu siten, että aitausvaatimuksia on tiukennettu, mutta sikojen ulkonapito tullaan sallimaan kaikille sioille asetuksessa määritellyin edellytyksin.

Asetuksessa kiellettäisiin sikojen ulkonapito, muuten kuin sellaisilla ulkonapitoalueilla, jotka on aidattu niin, että siat eivät pääse kosketuksiin luonnonvaraisena elävien villisikojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaisi kahdelta puolen sähköaidalla vahvistettua aitaa, kahta erillistä aitaa tai muuta riittävän vankkarakenteista aitaa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

© ETT ry