Sikavan hyvinvointi-indeksi on julkaistu

07.02.2018

ETT:n hallinnoimassa ja MMM:n rahoittamassa Ruokaketjuhankkeessa kehitettiin Sikavaan kuuluville pitopaikoille sikojen hyvinvoinnista kertova hyvinvointi-indeksi

Sikavan hyvinvointi-indeksilaskenta perustuu terveydenhuoltokäynneillä tehtyihin havaintoihin. Hyvästä poikkeava havainto tuottaa virhepisteitä. Indeksit lasketaan puolivuosittain menneen vuoden keskiarvoina ja vertailuksi lasketaan indeksi myös aina viimeisimmän terveydenhuoltokäynnin perusteella. Indeksi kertoo millä tasolla tilan eläinten hyvinvointi on verrattuna kaikkien Sikavan pitopaikkojen indeksien keskiarvoon.

Indeksin tulos havainnollistuu Sikavassa liikennevalojen värein. Vihreä väri tarkoittaa, että eläinten hyvinvointi on tilalla hyvällä tasolla. Keltainen indeksi tarkoittaa, että eläinten hyvinvointi on hieman keskimääräistä alempi. Indeksin ollessa punaisella on syytä tarkistaa, että käyntilomakkeelle on kaikki tiedot tallennettu (puuttuva havainto tuottaa 40 virhepistettä). Mikäli annetut virhepisteet ovat todellisia, on tilalla syytä ryhtyä eläinten hyvinvointia parantaviin toimenpiteisiin mm. eläinten terveyden ja olosuhteiden osalta.

Lyhytindeksi on suuntaa antava, pitopaikalle viimeisimmän terveydenhuoltokäynnin havaintojen perusteella laskettu hyvinvointi-indeksi. Tämä koskee vuoden 2018 aikana tehtyjä käyntejä. Lyhytindeksi julkaistaan samalla, kun TH-käyntilomake tallennetaan.

Eläinten hyvinvointi-indeksi on pitopaikalle vuoden aikana tehtyjen terveydenhuoltokäyntien havaintojen keskiarvona laskettu hyvinvointi-indeksi.


Tilan hyvinvointi-indeksi näkyy Sikavassa tuottajalle, tilan valtuuttamalle eläinlääkärille ja teurastamolle sekä rekisterivastaaville "TH-käynnit ja
-suunnitelmat" otsikon alla
.

© ETT ry