Siipikarjan mykoplasmatartuntojen vastustaminen rajoitetaan kaupallisiin toimijoihin

07.07.2016

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt luopua siipikarjan mykoplasmatartuntojen (M. gallisepticum, M. melegridis) vastustuksesta harrastesiipikarjan osalta. Harrastesiipikarjaksi luokitellaan yksiköt, joissa pidetään alle 100 kanaa, broileria tai kalkkunaa.

Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2016.

MMM:n tiedote

M. gallisepticum ja M. synoviae riski kotimaassakin

Suomessa todettiin viime vuonna M. gallisepticum ja M. synoviae -tartunta useilla kymmenillä harrastesiipikarjatiloilla. Tuotantosiipikarjassa mykoplasmatartuntoja ei ole ilmennyt. Tutkimukset niiden varalta kuuluvat tuotantosektorilla kattavasti sekä elinkeinon vapaaehtoiseen, ETT:n ohjeistamaan tuontiriskin hallintaan kuin siipikarjan terveystarkkailuunkin.

Tuotantosiipikarjan huolellinen tautisuojaus tilatasolla ja koko tuotantoketjuissa on ratkaisevan tärkeää, kun yhä useampia taudinaiheuttajia esiintyy nyt omassa maassamme. Harrastesiipikarjassa on viiden viimeisen vuoden aikana todettu myös IB- (kanojen tarttuva keuhkoputkentulehdus) ja ILT- (kanojen tarttuva kurkunpään- ja henkitorven tulehdus) tartuntojen olevan suhteellisen yleisiä.

Harrastajatkin kaipaavat vastuullisuutta eläinkauppaan!

Asetusmuutoksen myötä myös ne yli 50 harrastesiipikarjayksikköä, joilla M. gallisepticum -tartunta on todettu, tulevat vapautumaan rajoittavista määräyksistä (päätös taudin leviämisen estämiseksi). Tämä mahdollistaa periaatteessa niin lintujen kuin niiden siitosmunienkin siirron näistä yksiköistä tartunnasta huolimatta. Lisäksi on muistettava, että tartuntaa esiintyy todennäköisesti huomattavasti useammassa harrasteyksikössä, koska vain murto-osa on tutkittu taudin varalta.

Myös suurin osa suomalaisista harrastesiipikarjaa kasvattavista pitopaikoista (yhteensä n. 6000) on kuitenkin edelleen vapaita mykoplasmatartunnoista ja haluaa jatkossakin säilyttää tautivapauden. Tällaisessa tilanteessa kaikkien osapuolten tulee suhtautua vastuullisesti eläinkauppaan, kertoa avoimesti todetuista tartunnoista ja noudattaa ohjeita niin mykoplasma- kuin muidenkin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Vastuu tartunnan leviämisen estämisestä on jatkossa täysin eläinten pitäjillä itsellään.

© ETT ry