Schmallenberg voi oireilla nyt ja vielä ensi keväänä

02.11.2012

Tilanne Pohjoismaissa

Pohjoismaista on tähän mennessä Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa löydetty Schmallenberg-viruksen (SBV) aiheuttamia vasta-aineita märehtijöistä. Tanskassa ensimmäiset merkit viruksesta löytyivät jo syksyllä 2011 kerätyistä polttiaisista. Nyt myös Norjasta yhdestä kohteesta tänä syksynä kerättyjen polttiaisten on todettu kantavan samaa virusta. Polttiaistutkimukset viidestä muusta kohteesta jatkuvat Norjassa.

Ruotsissa ovat käynnissä tämän syksyn kartoitusnäytteiden tutkimukset (märehtijöiden tankkimaito- ja verinäytteitä). Aiemmin kerätyistä näytteistä SBV:n vasta-aineita todettiin vain ihan Etelä-Ruotsista.

Suomessa Schmallenberg-viruksen aiheuttamia vasta-aineita on löydetty tänä syksynä sekä Ahvenanmaalta että Manner-Suomesta Vaasa-Savonlinna-linjan eteläpuolelta. 

Selvitä oireiden syy

Löydökset viittaavat siihen, että Schmallenberg-virusta kantavia polttiaisia on ajautunut tuulten mukana laajalle alueelle Pohjoismaihin.

Polttiaisten aktiiviseen liikkumisaikaan syyskesällä ja syksyllä tiinehtyneet märehtijät ovat riskiryhmä mahdollisten luomisten ja sikiöiden epämuodostumien suhteen:

  • suoraan tai koukkuun jäykistyneet raajat
  • kaula- tai selkärangan kiertymät
  • aivojen epämuodostumat (vesipää) tai aivojen osittainen kehittymättömyys
  • vastasyntyneen hermosto-oireet tai imemiskyvyttömyys

 

Tällaisissa tapauksissa sikiöitä ja jälkeisiä kannattaa toimittaa heti tutkittavaksi Eviraan (Helsinki, Kuopio, Seinäjoki, Oulu). Kyseisistä luoneista tai epämuodostuneen vasikan poikineista lehmistä taas kannattaa otattaa verinäyte esim. seuraavalla eläinlääkärin tilakäynnillä tutkittavaksi Helsingin Eviran virologian tutkimusosastolle.

Luomisen/epämuodostuman syyn selvitys on ilmainen vuoden 2013 toukokuun loppuun asti: Eviran tiedote

Schmallenberg-virus saattaa aiheuttaa lypsykarjoissa ensimmäisenä oireena myös kuumeista ripulia ja maidontuotannon laskua. Tällaisissa tapauksissa kannattaa myös ulostenäytteitä lähettää tutkittavaksi Eviraan sekä Schmallenberg-viruksen että muiden ripulinaiheuttajien, kuten koronaviruksen, varalta. Ripulitutkimuksen tuottaja maksaa itse.

© ETT ry