Salmonellaa ei löytynyt hanhipelloilta Keski-Karjalassa

23.08.2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Helsingin yliopisto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus suorittivat pienimuotoisen salmonellakartoituksen Keski-Karjalan hanhipelloilta toukokuussa 2016 hanhien kevätmuuton aikaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suurien hanhilaumojen aiheuttamaa salmonellatartunnan riskiä nautatiloille.

Kartoituksessa laidunpelloilta ei löydetty salmonellaa. Hanhien aiheuttamaa salmonellariskiä nautatiloille ei pidetä kovin suurena, mutta mahdollisena. Hanhien ulosteiden runsas esiintyminen voi aiheuttaa ongelmia rehun laadulle.

Hanhiprojektin tiedote 23.8.2016

© ETT ry