Saksassa löydetty uusi nautojen virustauti

23.11.2011

Saksassa on kesästä alkaen havaittu Nordrhein-Westfalenin alueen maidontuotantotiloilla samanlaisia oireita, joita oli jo aikaisemmin raportoitu n. 80:ltä tilalta Hollannista: lypsylehmillä äkillinen kuume > 40ºC, ruokahaluttomuus, yleiskunnon heikkeneminen ja maidontuotannon väheneminen n. 50 %.

Oireiden syyksi epäiltiin aluksi bluetongue- eli sinikielitautia. Tutkimukset kuitenkin osoittivat, etteivät lehmät olleet saaneet sinikielitauti- eivätkä myöskään esim. BVD- tai IBR-tartuntaa. Uuden tutkimusmenetelmän - metagenomianalyysin - käyttöönoton kautta on nyt pystytty osalla sairastuneista osoittamaan Saksassa uusi virus, joka on nimetty Schmallenberg-virukseksi. Vertailevassa tutkimuksessa esim. Etelä-Saksan alueelta otetuista näytteistä virusta taas ei ole löytynyt. Tutkimusmateriaali on vielä suhteellisen pieni, eikä varmaa syy-yhteyttä uuden viruslöydöksen ja havaittujen oireiden välillä vielä pystytä varmuudella osoittamaan. Tutkimukset tämän orthobunyaviruksiin kuuluvan taudinaiheuttajan suhteen jatkuvat.

Orthobunyaviruksia esiintyy yleisesti Oseaniassa, Australiassa ja Afrikassa, missä ne aiheuttavat suhteellisen lievän oirekuvan naudoilla. Jos kuitenkin tartunnan saanut nauta on tiine, seurauksena saattaa olla sikiön kehityshäiriöitä, luomisia ja hedelmällisyyshäiriöitä.

Orthobunyavirukset ovat vektori- eli hyönteisvälitteisiä sinikielitautia aiheuttavien orbivirusten tavoin.

© ETT ry