Saksassa antibioottien käyttö huolestuttavaa broilerinlihantuotannossa

18.11.2011

Saksassa Nordrhein-Westfalenin (NRW) kuluttajaministeriön teettämän tutkimuksen mukaan yli 96 % tämän liittovaltion alueen tuotantopolven broilereista oli saanut tutkimusaikana jotakin antibioottia. Osalla tiloista käytössä oli ollut useita eri antibiootteja yhden kasvatuserän (30-35 vrk) aikana, ja jotkut linnut olivat saaneet jopa kahdeksaa erilaista antibioottia lyhyen elämänsä (30-35 vrk) aikana.
 
Tutkimuksen esiin tuomia faktoja:

  • Tutkimuksessa oli mukana 182 tilaa ja niillä yhteensä  962 kasvatuserää
  • Tutkimusaika: helmi-kesäkuu 2011
  • Ilman antibioottien käyttöä kasvatettiin 163 erää (17 %) 18:lla tilalla (10 %). Näillä 10 %:lla tiloista kasvatettiin kuitenkin vain 3,6 % linnuista, mikä tarkoittaa, että 96,4 % linnuista kasvatettiin tiloilla, joilla antibiootteja käytettiin.
  • Käytössä oli 1-8 eri antibioottia/kasvatuserä
  • 53 %:lla (924 hoitoa 1748:sta) hoitokerroista hoidon kesto oli vain 1-2 päivää, mikä on selvästi alle näiden valmisteiden hyväksyttyjen terapia-annosten.
  • Pienillä tiloilla (alle 20 000 broileria) ja pidemmällä kasvatusajalla (yli 45 päivää) antibioottien käyttö oli merkittävästi vähäisempää. Selkeää yhteyttä hoitointensiteetin ja tilakoon välillä ei sen sijaan voitu todeta.
  • Tutkimuksen tarkoitus oli tilanneselvityksen teko. Tuloksen mukainen tilanne, jossa yli 96 % broilereista lääkitään, ei ole ministeriön mukaan hyväksyttävä ja sen perusteella voidaankin päätellä, ettei eläinten pito vastaa eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia (kyseenalaistetaan ruokinta, hoito ja käyttäytymisen mahdollistavat olosuhteet).
  • Muut tekijät, kuten management, eläinlääkärien antaman hoidon laatu, lintujen genetiikka, eläintiheys ym. vaativat vielä lisätutkimuksia.

 

Saksassa siipikarjan tautitilanne poikkeaa huomattavasti Suomen vastaavasta. Meillä ei mm. esiinny useita virustauteja, jotka heikentävät lintuja ja altistavat niitä myös sekundäärisille bakteeritartunnoille. Myös rokotusten tarve on meillä huomattavasti vähäisempi.

Suomessa ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän toimesta on kerätty tietoa broilereille ja kalkkunoille käytettävien antibioottien määrästä, laadusta ja käytön syistä jo usean vuoden ajan. Tulokset osoittavat, että antibioottia käytetään meillä vain satunnaisesti yksittäisten sairastuneiden parvien terapeuttiseen hoitoon, ei tartuntojen ennaltaehkäisyyn tai kasvunedistäjinä.

Tuotantobroilereiden kaikki kasvatuserät kasvoivat meillä viime vuonna täysin ilman antibioottien tarvetta. Kalkkunoiden lääkitystarpeen aiheutti kuolioinen suolistotulehdus (Clostridium perfringens), joka on yleinen taudinaiheuttaja kaikkialla. Suomessa on käynnistetty tutkimusprojekti kuolioisen suolistotulehduksen altistavien tekijöiden ja mahdollisten tartuntariskiä vähentävien toimenpiteiden selvittämiseksi.

 

© ETT ry