Ruotsissa havaintoa Schmallenberg-viruksen olemassaolosta

18.09.2012

Schmallenberg-virus on käynyt Ruotsissa

Ruotsin SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) on julkaissut tutkimustuloksia Schmallenberg-viruskartoituksesta. Etelä-Ruotsin alueelta on tutkittu sekä lypsykarjatilojen tankkimaitonäytteitä että lampaiden verinäytteitä. Lisäksi on kohdistetusti testattu muualta Euroopasta maahantuotuja märehtijöitä.

Tulokset osoittavat Schmallenberg-viruksen aiheuttaneet vasta-aineiden nousun kolmella lypsylehmällä Blekingessä sekä yhdellä lampaalla. Itse tartunnan aiheuttavaa virusta ei ole löydetty epäilyttävien luomis- tai epämuodostumatapausten tutkimuksissa. Vasta-ainelöydökset kertovat kuitenkin viruksen olemassaolosta Ruotsin eteläosissa. Jo aikaisemmin Keski-Euroopasta verta imevien hyönteisten välityksellä leviämään lähtenyt virus on löydetty Tanskassa polttiaisista ja myös märehtijöistä.

Schmallenberg-viruksen levinneisyys 2012 (FluTracker)

Kuvamateriaalia Schmallenberg-viruksen aiheuttamista epämuodostumista (Fødevarestyrelsen, Tanska, hollantilaista kuvamateriaalia)

Suomessa ei vielä havaintoja viruksesta

Suomessa tehdään riskialueelta serologista seurantaa Schmallenberg-viruksen varalta. Evira tutkii myös toukokuun 2013 loppuun asti kaikki epäilyttävät märehtijöiden luomis- ja epämuodostumatapaukset ilmaiseksi Schmallenberg-viruksen varalta. Sikiöt ja jälkeiset lähetetään Eviran Helsingin, Kuopion, Oulun tai Seinäjoen toimipaikkoihin. Verinäytteet lähetetään eläintautivirologian tutkimusyksikköön Helsinkiin.

Suomesta Schmallenberg-virukseen viittaavia merkkejä ei ole tähän mennessä löydetty.

ETT ry on märehtijöiden tuontiohjeissaan huomioinut myös Schmallenberg-viruksen mahdollisuuden. Tuontia riskialueilta on tänä vuonna ollut vähän, eikä tuotujen märehtijöiden tutkimuksissa ole löytynyt mitään Schmallenberg-virustartuntaan viittaavaa. Märehtijöiden tuonti on kuitenkin suositeltavaa keskittää talviaikaan ja polttiaisvapaaseen kauteen.

© ETT ry