Romaniassa ASF isossa sikalayrityksessä

04.07.2018

Romania on raportoinut ASF-tartunnasta (afrikkalainen sikarutto) isossa sikalayrityksessä maan kaakkoisosassa Tulcean alueella. Carniprod Tulcean yhden yksikön kuolleessa siassa todettiin tartunta kesäkuussa, jolloin saman yksikön kaikki 600 sikaa lopetettiin ja tutkimukset laajennettiin yrityksen kaikkiin yksiköihin. Yhteensä yrityksen sikaloissa on 44 580 sikaa, jotka maan eläinlääkintöviranomaisten (A.N.S.V.S.A.) mukaan tullaan nyt kaikki lopettamaan tartunnan vuoksi. Sikojen hävitystä varten paikalle on tuotu neljä siirrettävää polttolaitteistoa.

Romaniassa on todettu afrikkalaista sikaruttoa kahdella eri alueella; viimeisen vuoden ajan pohjoisessa Unkarin rajan läheisyydessä ja viimeisen kuukauden ajan kaakossa Ukrainan rajalla (Tulcea). Tapauksia on ilmennyt sekä villisioissa että pienissä takapihasikaloissa. 

Romanian sianlihan vienti on vähentynyt vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä lähes puoleen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähinnä Kiinan rajoitettua sianlihan tuontia maasta.

© ETT ry