Pidä sikarutto poissa Suomesta- ohjeet sikalassa työskenteleville

04.09.2015

Viron sikaruttotilanne on erittäin kriittinen, ja taudin vastustustoimet siellä ovat rittämättömiä. Asiantuntijoiden tekemän arvion mukaan virus leviää todennäköisimmin sianlihan ja sianlihatuotteiden välityksellä myös meille. Erityisesti villisian liha  ja - lihatuotteet ovat ovat merkittävä riski, koska tartunta on levinnyt Viron villisikapopulaatioon laajasti.Myös ajoneuvot, joilla on liikuttu tartunta-alueilla, voivat levittää virusta kuraantuneissa alustoissaan. Erityisesti niillä alueilla, joissa sikoja on jouduttu lopettamaan sadoittain, kuljettamaan poltettavaksi tai haudattavaksi ja eritteitä on saattanut valua teille, riski on huomioitava.

Nyt sikalan omistajien on huolehdittava, että kaikilla sikalassa työskentelevillä, erityisesti ASF-tartunta-alueilta tulevilla eläinlääkäreillä, sikalatyöntekijöillä ja lomittajilla sekä sikalassa vierailevilla  on riittävät tiedot tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä.

ETT on laatinut muistilistan sikasektorin avuksi.

© ETT ry