Nasevan uudistettu terveydenhuoltokäynti käyttöön 1.4.2012

08.03.2012

Naseva terveydenhuoltokäynnin uudistettu sisältö on saatu valmiiksi ja ohjelmointityö päätökseen. Uusi terveydenhuoltokäynti asennetaan Nasevaan 31.3.2012 huoltokatkossa.

Eläinlääkäri,  tallenna vanhalle lomakkeelle kirjatut tilakäynnit ennen 31.3 tai toimita lomakkeet Nasevaan hyvissä ajoin!

Huoltokatkon jälkeen ei vanhojen lomakkeiden tietoja voi enää tallentaa joten käyttämättömät lomakkeet tulee hävittää. Vanhat tiedot säilyvät Nasevassa ja ovat edelleen saatavissa.

Uusi Naseva terveydenhuoltokäynti ja -suunnitelma -lomake (versio 1/2012) ja siihen liittyvät arviointiohjeet on tulostettavissa Nasevan lomakkeet -sivulta.

© ETT ry