Naseva-terveydenhuoltokäynti uudistuu

26.03.2012

Nautakarjatilojen terveydenhuoltoa on uudistettu laaja-alaisella yhteistyöllä. Tavoitteena on tilan tuotannon kannattavuuden parantaminen kiinnittämällä huomiota eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.  Periaatteena on arvioida hyvinvointia havainnoimalla eläimiä.  

Terveydenhuoltokäynnin dokumentointia varten uudistettu lomake otetaan käyttöön huhtikuun alusta, jolloin Nasevan tietokannan mittava ohjelmointi ja testaus  valmistuu.

Nasevan tiedote 26.3.2012

© ETT ry