Mykoplasma Bovis tilanne Suomessa

16.01.2015

 

Mykoplasma bovista on todettu toistaiseksi 27:llä tilalla, joista kuusi on lypsykarjoja. M.bovis vastustusohjelmaan on liittynyt tällä hetkellä yhteensä 71 tilaa.  

 

 

 

Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” hankkeessa selvitetään mm. tartunnan esiintymistä ja hallintaa suomalaisilla lypsykarjatiloilla. Hankkeessa etsitään aktiivisesti karjoja, joissa oireiden tai muiden taustatietojen esim. tuonnit, perusteella voidaan epäillä M. bovis -tartuntaa. Näistä karjoista otetaan näytteitä tautitilanteen selvittämiseksi (verinäytteet sekä kuolleet vasikat).  Tutkimukset ovat maksuttomia ja tutkimustuloksista lähetetään kirjallinen vastaus tuottajalle ja eläinlääkärille. Näytteet ottaa tilan oma eläinlääkäri ja näytteenotosta tulevat kustannukset maksaa tuottaja.

Mikäli tutkimuksissa todetaan viitteitä M. bovis -tartunnasta, tila pääsee hankekarjaksi, jolle tehdään hankkeen kustannuksella tarkka tartunnan selvitys sekä riskinhallintasuunnitelma. Hankekarjojen näytteenotot ja -neuvonta ovat tuottajalle maksutonta.  

Lisätietoja: hanke-eläinlääkäri Vera Haapala, puh 050 3085197, vera.haapala@iki.fi tai ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen, puh 040 7090021, erja.tuunainen@ett.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© ETT ry