Mycoplasma bovista tutkitaan hankkeen voimin

14.11.2014
Mycoplasma Bovis tiloja löytyy koko ajan lisää elinkeinon vastustustoimista huolimatta. Tällä hetkellä on tiedossa 25 tilaa, joilla taudinaiheuttaja on todettu; 6 lypsykarjaa,2 emolehmätilaa,11 vasikkakasvattamoa,6 lihanautakasvattamoa ja 8 epäilyttävää vasta-ainetutkimuksiin ja oireisiin perustuvaa löydöstä.  

 

Suurin riski saada M.bovis tartunta on eläinten osto. Bakteeritartunta voi olla tilalla piilevänä,  joten tautivapauden osoittamiseen tarvitaan useita näytteitä ja jatkuvaa oireseurantaa.   

Tautivastustuksen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota oireileviin eläimiin ja selvittää oireiden syyt.

 

Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” hankkeessa selvitetään mm. tartunnan esiintymistä ja hallintaa suomalaisilla lypsykarjatiloilla. Hankkeessa etsitään aktiivisesti karjoja, joissa oireiden tai muiden taustatietojen esim. tuonnit, perusteella voidaan epäillä M. bovis -tartuntaa. Näistä karjoista otetaan näytteitä tautitilanteen selvittämiseksi (verinäytteet sekä kuolleet vasikat).  Tutkimukset ovat maksuttomia ja tutkimustuloksista lähetetään kirjallinen vastaus tuottajalle ja eläinlääkärille. Näytteet ottaa tilan oma eläinlääkäri ja näytteenotosta tulevat kustannukset maksaa tuottaja. Mikäli tutkimuksissa todetaan viitteitä M. bovis -tartunnasta, tila pääsee hankekarjaksi, jolle tehdään hankkeen kustannuksella tarkka tartunnan selvitys sekä riskinhallintasuunnitelma. Hankekarjojen näytteenotot ja -neuvonta ovat tuottajalle maksutonta.  

 

 Lisää mykoplasmaohjeita löytyy  sivuiltamme kohdasta ohjeet ja lomakkeet.

 

© ETT ry