Mycoplasma bovis tilannekartta päivittyy

08.07.2014

Mycoplasma Bovis tiloja löytyy koko ajan lisää elinkeinon vastustustoimista huolimatta. Tällä hetkellä on tiedossa 22 tilaa, joilla taudinaiheuttaja on todettu; 4 lypsykarjaa,2 emolehmätilaa,10 vasikkakasvattamoa,6 lihanautakasvattamoa ja 6 epäilyttävää vasta-ainetutkimuksiin ja oireisiin perustuvaa löydöstä.  Kts M.bovis tilannekartta.

 

Suurin riski saada M.bovis tartunta on eläinten osto. Bakteeritartunta voi olla tilalla piilevänä,  joten tautivapauden osoittamiseen tarvitaan useita näytteitä ja jatkuvaa oireseurantaa. ETT ry  ylläpitää M.bovis vastusohjelmaa turvallisen eläinkaupan avuksi. Tähän mennessä vastustusohjelmaan on liittynyt jo yli 40 tilaa.

 

Tautivastustuksen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota oireileviin eläimiin ja selvittää oireiden syyt. Eläinhankintoja tehtäessä  ETU-nautakarjan terveystodistus on hyvä apu lähtötilan terveystilanteen selvittämiseksi.

 

Osallistuttaessa karjanäyttelyihin tulee noudattaa ETT ry:n ja Eviran ohjeita koskien eläinnäyttelyitä. Lisäksi kannattaa tarkistaa vielä mahdolliset näyttelykohtaiset lisäohjeet näyttelyn järjestäjältä. Hyvänä esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta  oli Varsinais-Suomen Karjakerhon  järjestämä karjanäyttely Okran yhteydessä, jossa toimittiin hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.

  

Lisää mykoplasmaohjeita löytyy  sivuiltamme kohdasta ohjeet ja lomakkeet.

 

Lisää tarttuvien tuotantotappioita aiheuttavien eläintautientautien esiintymisestä maassamme Eviran juuri ilmestyneessä tiedotteessa.

 

 

© ETT ry