Mycoplasma bovis -tartunta leviää edelleen lypsykarjoissa

21.03.2016

Mycoplasma bovis -tartunta todettiin Suomessa ensi kerran vuoden 2012 lopussa. Tartuntaa on tähän mennessä todettu 67 tilalla, joista 27 on lypsykarjoja.  

Maatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittamassa Mycoplasma bovis -tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa tutkimushankkeessa on mukana 20 lypsykarjaa. Hankkeessa on mm. selvitetty erilaisten tartuntalähteiden merkitystä, jotta tartunnan leviämistä osattaisiin jatkossa ehkäistä. Lisäksi on tutkittu erilaisia tartunnalle altistavia tekijöitä hankekarjoissa.

Mycoplasma bovis leviää eläimestä toiseen pääasiassa suoran kontaktin kautta kosketus- tai pisaratartuntana. Se voi levitä myös esim. maidon kautta lehmistä vasikoihin (utaretulehdusmuoto).
Myös tartunnan saaneista eläimistä peräisin olevien alkioiden ja sperman mahdollista osuutta tartunnanlähteinä on tutkittu hankkeen puitteissa. Sperman ja keinosiemennyksen kautta leviäminen on mahdollista, jos sonnilla on akuutti infektio. Tilojen välinen leviäminen tapahtuu pääasiassa oireettomien ostoeläinten välityksellä, mutta myös tartuntaa kantavien nautojen kanssa kosketuksessa olleiden työvälineiden, ihmisten kuljetusajoneuvojen tms. mukana. Lisätietoa mycoplasmasta ja sen esiintymisestä tarttuvat taudit sivuilla

Mycoplasma bovis -tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa (2014 - 2017) hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Eläinten Terveys ETT ry, Valio Oy, A-Tuottajat Oy, HKScan Finland Oy sekä Tanskasta DTU Veterinærinstituttet.

Tutkimushanke on julkaissut tuloksia Eviran sivuilla.

 Lisätietoja:

Vera Haapala, hanke-eläinlääkäri, Helsingin yliopisto, p. 050 308 5197

Tiina Autio, erikoistutkija, Evira, eläintautidiagnostiikka, p. 044 720 1492

Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry, Naseva, p. 040 709 0021

 

Faban ja VikingGeneticsin tiedote asiasta.

 

 

© ETT ry