Mycoplasma Boviksen vastustaminen nautatiloilla

18.07.2013

Mycoplasma bovis -tartuntaa vastustetaan koko nautaelinkeinon yhteistyöllä. Tartunta ei ole virallisesti vastustettava tauti, joten tuottajat ja yritykset itse vastaavat työstä aiheutuvista kustannuksista. Vastustus perustuu tiloilla tehtävään jokapäiväiseen terveysseurantaan, epäilyttävästi oireilevien nautojen tutkimiseen, utaretulehdusnäytteiden tutkimuksiin, sekä todettujen tartuntojen ja kontaktien selvittämiseen. 

 M. bovis -tutkimuksia suositellaan vähäriskisyyden osoittamiseksi tiloille, jotka myyvät jalostuseläimiä tai pitoeläimiä lypsy- tai emolehmäkarjoihin tai osallistuvat eläinnäyttelyihin tai hiehohotellitoimintaan.

ETT koordinoi tartunnan vastustusta. Tehokas vastustaminen edellyttää tilojen liittymistä Naseva-järjestelmään, sillä se on ainoa keino seurata tilojen välisiä kontakteja ja tiloilla esiintyviä oireita.

Nasevaan kuulumattomien, tässä ohjelmassa esitettyjä pelisääntöjä noudattamatta jättävien tai välityseläimiä ostavien tilojen M. bovis tartuntariski on tuntematon. Teurastamoiden eläinvälitys vastaa välityseläinten riskinhallinnasta ETT:n jäsenteurastamoiden yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti. Tämän helpottamiseksi kaikkien välitysvasikoita myyvien tilojen tulisi liittyä Nasevaan. Lypsy- ja emolehmätilojen on syytä noudattaa tässä esitettyjä pelisääntöjä sekä oman karjansa että vasikoita vastaanottavien tilojen terveyden turvaamiseksi. Eläinten osto Nasevaan kuulumattomilta, M. bovis -seurantaan kuulumattomilta tiloilta on merkittävä terveysriski.  

Lisätietoa sivuillamme Mycoplasma Boviksen vastustaminen nautatiloilla

© ETT ry