M.bovis seurantaohjelma julkaistu jäsentiedotteessamme

25.09.2013

 

Mycoplasma bovis -tartunnan vastustamiseksi tiloilla on nyt mahdollisuus pyrkiä ns. tutkitusti vähäriskisten tilojen joukkoon noudattamalla tiettyjä eläinkauppaa ja muita eläinkontakteja koskevia sääntöjä ja tutkituttamalla tilan nuorimmat eläimet sierainlimanäyttein ja lypsävät lehmät tankkimaitonäytteestä M. bovis -tartunnan varalta.

 

 M.bovista on todettu nyt 12 tilalla ja muutamalla tilalla epäillään taudin vierailleen jättäen jälkeensä vasta-aineiden nousua useammalla eläimellä. Farmari-karjoja (54 kpl) tutkittiin kattavasti sierainlimanäyttein ja tankkimaitonäyttein löytämättä mitään M.bovikseen viittaavaa. Kuitenkin tauti jyllää edelleen vasikkakasvattamoissa ja lihanautakasvattamoissa, joissa on paljon eläinliikennettä, suuri eläintiheys ja ankara tartuntapaine hengitystietulehdusten suhteen. Lisäksi erilaisten eläinryhmien sekoittaminen tuntuu edesauttavan taudin puhkeamista piilevästä kliinisiksi oireiksi. Huolestuttavaa on, että taudin oireita on alkanut ilmetä myös lypsykarjoissa hengitystieoireina, mastiitteina ja hedelmällisyysongelmina.

 

ETT on kesän aikana lanseerannut M.boviksen vastustaminen nautatiloilla   seurantaohjelman. Tavoitteena on rohkaista tiloja oman tilanteen seuraamiseen säännöllisin näytteenotoin ja terveydenhuollon keinoin. Ohjelmaan pyritään saamaan mukaan ns. avaintilat, joita ovat mm. tuontia aktiivisesti harrastaneet tai vilkasta eläinkauppaa harjoittavat tilat, hiehohotellit tai tilat, joilla on merkittävä eläinmäärä. 

 

 

© ETT ry