Maedi-visna-valvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi

12.12.2013

 

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva uusi eläintautilaki aiheuttaa muutoksia myös tuotantoeläinten terveysvalvontaan. Mm. lampaiden Maedi-visna-valvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi.

Eviran tiedote Maedi-visna-valvontaohjelmasta:

 

Maedi-visna-valvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi vuonna 2014

Yli 20 uuhen tai kutun tilalle nykyisin pakollinen maedi-visna terveysvalvontaohjelma muuttuu vapaaehtoiseksi 1.1.2014. Toimijan tulee tehdä ilmoitus liittymisestään vapaaehtoiseen maedi-visna ja CAE-taudin valvontaohjelmaan alueensa aluehallintovirastoon.

Valvontaohjelma pysyy pääosin samanlaisena kuin aikaisemminkin. Kunnaneläinlääkäri tarkastaa vapaaehtoiseen maedi-visna-ohjelmaan kuuluvalla tilalla säännöllisesti yli 12 kk:n ikäiset lampaat ja vuohet ja ottaa niistä samalla näytteitä maedi-visnan ja CAE:n varalta tehtäviin laboratoriotutkimuksiin. Kunnaneläinlääkäri täyttää uuden liittymisasiakirjan ja katraan terveystodistuksen, mutta päätöksen pitopaikan terveysluokasta tekee jatkossa aluehallintoviraston läänineläinlääkäri.

Toimijalla, joka on M3-tasolla ja joka haluaa sitoutua vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan, on oikeus saada pitopaikkansa luokitelluksi terveysluokkaan 1 ilman ylimääräisiä tutkimuksia, kun hän sitoutuu uuteen ohjelmaan viimeistään vuoden kuluessa uuden asetuksen voimaantulosta.

Maedi-visna-valvontaan liittyvä terveysluokitus muuttuu. Nykyistä maedi-visna vapaan katraan statusta M3 vastaa jatkossa terveysluokka 1. Muut tulevat terveysluokat ovat terveysluokka 2 ja terveysluokka 3.

Eläinten omistaja maksaa vapaaehtoisen maedi-visna- tarveysvalvontaohjelman mukaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset tarkastuskäynnin tekevälle kunnaneläinlääkärille.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sirkka-Liisa Korpenfelt, p. 050 3684043

© ETT ry