Loppukesä tuo jälleen huonoja uutisia afrikkalaisen sikaruton leviämisestä

16.08.2018

Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Euroopassa ja maailmalla. Uusien arvioiden mukaan tauti voi saavuttaa Saksan muutaman vuoden kuluessa.

Heinäkuussa todettiin Venäjällä Leningradin alueella afrikkalaista sikaruttoa kahdessa takapihasikalassa.

Elokuun alussa Koillis-Kiinassa todettiin tuotantosikalassa maan ensimmäinen ASF(afrikkalainen sikarutto)-tautitapaus. Tilan kaikki eläimet on lopetettu ja hävitetty. Tilan ympärille on asetettu kolmen kilometrin säteelle ulottuva suojavyöhyke, jolla on noudatettava tarkkoja desinfektiomääräyksiä ja eläinten siirtorajoituksia. Viikon kuluessa taudin varmistumisesta lähes kaksi miljoonaa sikaa ja niiden pitopaikat on tarkastettu kliinisten ASF-oireiden varalta kyseisen maakunnan alueella. Lisäksi koko Kiinan alueella 18 miljoonaa sikaa on tarkastettu tiloilla, toreilla, teurastamoissa ja destruktiolaitoksissa. Toistaiseksi uusia tautitapauksia ei ole Kiinassa todettu.

Kiinan ASF-tapaus, kuva OIE

Tällä viikolla tanskalainen Ladbrugsavisen kertoi ASF:n iskeneen tanskalaisomisteiseen 1200 emakon yhdistelmäsikalaan Liettuassa. Tilan kaikki 20 000 sikaa lopetetaan lähipäivinä. Tartunnan lähde on vielä epäselvä - tilalla on kolminkertaiset aidat tilakeskuksen ympärillä.

ASF-tapauksista on raportoitu tänä vuonna laajasti Euroopasta ja lähialueilta

Vuoden 2018 aikana Euroopan Unionin alueella on todettu 883 ASF-tautitapausta kotisioissa ja 3740 tapausta villisioissa. Tautitapauksissa osallisena oleva eläinmäärä vaihtelee muutamasta siasta tuhansiin sikoihin isossa tuotantoyksikössä. Tuotantosikatapauksia on todettu eniten Romaniassa (675 tapausta), Puolassa (91 tapausta) ja Liettuassa (43 tapausta). Ukrainassa tuotantosikatapauksia on tänä vuonna raportoitu 62.

Villisioissa afrikkalaista sikaruttoa on todettu erityisen paljon  Puolassa (1776 tapausta) ja Liettuassa (1147 tapausta). Virossa ja Latviassa villisikojen tautitapauksia on todettu satoja (Viro 191 ja Latvia 487). Ukrainasta on raportoitu 36 villisikatapausta.

ASF:n levinneisyys Euroopassa ja lähialueilla, kuva FLI

ETT:n saamien tietojen mukaan ASF-asiantuntijat ennustavat, että Baltian maissa ASF-tartuntojen esiintyminen alkaa tekemään aaltoliikettä itä-länsisuunnassa. Baltiassa tartunnat villisioissa alkoivat maiden itärajoilta ja tauti levisi länteen. Nyt maiden itäosiin on ehtinyt syntyä uusi, taudille herkkä villisikapopulaatio ja tauti alkaa taas levitä lännestä itään. Tauti ei siis ole häviämässä Baltian maista vaan jatkaa leviämistään ja muodostaa riskin taudin siirtymiselle yhä uusille alueille

ETT varoittaa rehujen ja kuivikkeiden tuonnista ASF-riskialueilta

Euroopan ASF-riskialueilta korjattu heinä, olki ja vilja aiheuttavat merkittävän riskin afrikkalaisen sikaruton leviämiselle. EU-lainsäädäntö edellyttää riskialueilla tällaisten tuotteiden käsittelyä ASF-viruksen tuhoamiseksi tai varastointia villisioilta suojattuna. Heinää ja viljaa tulee varastoida 30 vuorokauden ajan ja olkia 90 vrk ennen niiden käyttöä sikaloissa. Vaikka ASF-virusta pidetään erityisen kestävänä ympäristöolosuhteita vastaan sairaan eläimen lihassa ja veressä, kuivassa ympäristössä ja auringonvalossa virus säilyy Ruotsin eläinlääkintäviraston (SVA) mukaan vain joitain päiviä. Alhainen pH (< 4) tuhoaa viruksen tehokkaasti, mutta säilörehussa tai ilmatiiviisti säilötyssä korsirehussa ei riittävän alhaista pH:ta saavuteta ilman säilöntähappoja.

ETT varoittaa ASF-riskialueilta tuotujen rehujen ja kuivikkeiden sisältämästä ASF-riskistä ja suosittelee, ettei esim. olkea, olkipellettejä, heinää tai käsittelemätöntä viljaa tuoda Suomeen eläintiloille ASF-riskialueilta.

© ETT ry