Lintuinfluenssan rajoitusvyöhykkeisiin riskiperusteisuus

10.02.2017

Eviran tiedotteen mukaan Suomen tuorein lintuinfluenssa H5N8 -löydös on tehty Eurajoella merikotkasta, joka oli löytöhetkellä ollut kuolleena jo pitemmän aikaa. Löytöpaikan läheisyydessä ei ollut yhtään siipikarjan pitopaikkaa.

Koska tällaisissa tapauksissa rajoitusvyöhykkeiden perustamisella ei saavuteta tartuntariskin rajoittamisen kannalta lisähyötyä, on jatkossa tarkoitus antaa rajoituksia harkintaperusteisesti. Evira arvioi jatkossa tapauskohtaisesti, perustetaanko rajoitusvyöhyke luonnonvaraisissa linnuissa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

Eviran tiedote

Ensisijaisen tärkeää on siipikarjan suojaaminen kaikin mahdollisin keinoin kaikelta kontaktilta luonnonvaraisiin lintuihin. Tämä tarkoittaa ehdotonta tautisulun käyttöä, suojavaatetuksen ja -jalkineiden vaihtoa ja niiden puhtaudesta huolehtimista sekä lintujen sisällä pitämistä.

ETT:n ohjeita lintuinfluenssan varalta

© ETT ry