Lihasiipikarjatilan hyvän hygienian opas

25.06.2013

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän nimeämä työryhmä on vuonna 2012 valmistellut Lihasiipikarjatilan hyvän hygienian oppaan, joka on nyt saanut Eviran hyväksynnän.

Opas perustuu siipikarjateollisuudesta ja -kaupasta EU:ssa vastaavan yhdistyksen AVEC:n sekä EU:n maataloustuottajien ja -osuuskuntien järjestön COPA-COGECA:n yhteistyössä laatimaan ohjeeseen vuodelta 2010: "European poultry meat industry guide (EPIG) Guide to Good Hygiene Practise for the Prevention and Control of Pathogenic Microorganisms with particular Reference to Salmonella in Gallus gallus (Broilers) reared for meat – on farms, and during catching, loading and transport".

Opasta on muokattu Suomen oloihin ja lainsäädäntöön sopivaksi yhteistyössä siipikarjateollisuuden sekä Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n kanssa. Oppaan koonneeseen työryhmään kuuluivat

  • Sirkka Karikko/Länsi-Kalkkuna Oy
  • Eija Kaukonen/ HK Agri Oy
  • Olli Ruoho/ETT ry
  • Pekka Wiro/Saarioinen Oy ja 
  • Petri Yli-Soini/Atria Suomi 

 

Työryhmän sihteerinä ja oppaan kokoajana toimi tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon erikoistuva eläinlääkäri Leena Pohjola. Työryhmä sai oppaaseen hyviä neuvoja ja kommentteja myös useilta siipikarja-alan toimijoilta.

Oppaan tarkoitus on auttaa broileri- ja kalkkunaketjun tuottajia ennaltaehkäisemään sekä siipikarjatautien että elintarvikehygieenisesti merkittävien taudinaiheuttajien esiintymistä ja leviämistä. Oppaassa on käyty läpi tuotantovaiheet hautomolta aina teurasikäisten broilereiden ja kalkkunoiden teurastamolle saapumiseen saakka ja sitä voidaan soveltaa myös isovanhempais- ja vanhempaispolven tuotantoon. Opas neuvoo ja auttaa tuottajia sekä muita alan toimijoita noudattamaan hyviä hygieenisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan elävän siipikarjan terveys sekä siipikarjan lihan mikrobiologinen laatu. Erityistä huomiota on kiinnitetty salmonella- ja kampylobakteeritartuntojen ennaltaehkäisyyn. Samat tautisuojausmenetelmät ennaltaehkäisevät myös ympäristöstä tarttuvien siipikarjatautien esiintymistä.

© ETT ry