Lihaketju edistää sikojen terveyttä ja hyvinvointia monin uusin keinoin

21.11.2011

Suomalainen lihaketju on ottanut käyttöön monia uusia eläinten hyvinvointia edistäviä toimintatapoja kuluvan vuoden aikana. Sikojen hyvinvointia on tutkittu, ja sitä arvioidaan mitattavin menetelmin. Eläinlääkärit ja tuottajat ovat saaneet täydennyskoulutusta ja tiloille tehtävien terveydenhuoltokäyntien määrä ja sisältö ovat uudistuneet. Lihayritykset ovat sopineet lihanhankinnassa käytettävistä hyvinvointikriteereistä.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n tiedote

Kooste elinkeinon toimista sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi 2010-2011

© ETT ry