Lähde mukaan emakoiden tuotantokestävyystutkimukseen!

07.01.2014

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt projekti, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa emakoiden terveydestä, hyvinvoinnista, kuolleisuudesta ja poistoista sekä niihin vaikuttavista riskitekijöistä. Lisäksi selvitetään poisto- ja kuolinsyitä.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään siihen, miten edellä mainitut asiat vaikuttavat yksittäisen tilan ja koko sikasektorin talouteen

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja teurastamoteollisuus. Se toteutetaan laajassa yhteistyössä teurastamojen, Suomen Sikayrittäjät ry:n, ETT ry:n ja Eviran kanssa Suomen porsastuotantotiloilla.

Tutustu projektiin ja ilmoittaudu mukaan!

Projektin sivuille

Projektin esittely

 

NYT KESKITYTÄÄN EMAKKOON 
- OSALLISTU HANKKEESEEN!

 

 

© ETT ry