Lääkeluovuksen edellytykset terveydenhuoltoon kuuluvalla tilalla.

19.12.2014

Uusi asetus antaa mahdollisuuden luovuttaa lääkkeitä varalle tavanomaisesti esiintyvien ja helposti tunnistettavissa olevien sairastapauksien hoitoon terveydenhuoltoon kuuluville tiloille.

Varalle luovutuksen edellytykset on kytketty terveydenhuoltoon.
Olemme laatineet lyhyey toimintatapaohjeistukset varalle luovutuksen ehdoista eläinlääkärille ja Sikavaan kuuluvalle tilalle ja Nasevaan kuuluvalle tilalle.

© ETT ry