Käy läpi tilatason tautiriskit kartoituslomakkeen avulla

10.12.2013

ETU-nautatautiryhmä on laatinut tilatason tautiriskien hahmottamista varten lomakkeen jossa käydään läpi tilan toimintaympäristö ja -tavat.

 

Lomakkeesta voi tarvittaessa laatia riskienhallintasuunnitelman.

© ETT ry