Itärajalla kaikki siat tulisi pitää sisällä

07.05.2014

Evira on antanut suosituksen sikojen sisälläpidosta Suomen itärajan tuntumassa afrikkalaisen sikaruton aiheuttaman riskin perusteella.

Itärajan läheisyydessä villisikojen siirtyminen Venäjältä Suomen puolelle on mahdollista. Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Venäjällä jatkuvasti esim. Tverin alueella, mutta yksittäisiä tapauksia on ilmennyt viime vuosina myös lähellä Suomen rajaa.

Tämän vuoksi Evira kehottaa kaikkia sikojen pitäjiä varmistamaan tilansa tautisuojauksen tason. Kaikki suora tai epäsuora kosketus luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläiminä pidettävien sikaeläinten välillä esimerkiksi laidunten tai rehun välityksellä on pyrittävä estämään. Tarhatut villisiat olisi suositeltavaa suojata vähintään kaksinkertaisilla aidoilla, jotka ovat niin hyvin perustettuja, vankkoja ja korkeita, etteivät villisiat pääse niistä läpi.

Evira suosittaa, että kesysiat pidettäisiin toistaiseksi kokonaan sisätiloissa alueella, joka ulottuu Eviran arvion mukaan noin sadan kilometrin päähän itärajasta, pohjoisessa Lieksan pohjoisrajalle asti .

Eviran tiedote afrikkalaisen sikaruton riskitekijöistä Suomessa

© ETT ry