Hyvän toimintatavan opas siipikarjan lopetukseen

19.04.2012

Eläinten hyvinvointikeskus EHK on laatinut hyvän toimintatavan oppaan siipikarjan lopettamisesta. Asiaa koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutos ensi vuoden alussa, mikä on jo huomioitu oppaassa. Toimijat voivat käyttää opasta pohjana myös omia toimintaohjeistoja laatiessaan.

EHK:n tiedote

Hyvän toimintatavan opas - siipikarjan lopetus, kaasumenetelmät

© ETT ry