Hyvä yhteistyö ja avoin ilmapiiri sujuvan terveydenhuoltokäynnin taustalla

27.10.2017

Sikavan laatujärjestelmän sertifiointitaho Inspecta arvioi viime kevään ja kesän aikana kahdeksan eri eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiä. Auditointikäynneillä havainnoitiin terveydenhuoltoeläinlääkärin toimintaa suhteessa Sikavan antamiin ohjeisiin.

Inspectan mukaan kaikkien eläinlääkäreiden ja tuottajien välillä vallitsi hyvä yhteistyö ja avoin ilmapiiri. Myös tuottajan oma aktiivinen ote käynnillä heijastui positiivisena ajatusten vaihtona. Käyntejä toteutettiin pääsääntöisesti Sikavan ohjeiden mukaan.

Auditointien tavoitteena on tuoda ulkopuolinen näkemys Sikavan toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tämä kehittämisnäkökulma on hyvä olla mielessä myös terveydenhuoltokäynneillä sikalan terveydenhuoltotyössä. 

© ETT ry