Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin Työtavoilla tulosta maitotiloille - hanke on julkaissut videosarjan.

11.06.2018

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin Työtavoilla tulosta maitotiloille –hanke on julkaissut videosarjan.
Valmiina on 15 suomen- ja ruotsinkielistä tietoiskuvideota lehmien hoidosta. Videot on kuvattu Koulutuskeskus Sedu Ilmajoen navetassa. Käännökset venäjän- ja englannin kielelle tulevat sivuille kesän aikana. Videot ovat kestoltaan vain muutamia minuutteja. Lypsy-video lienee pisin. Kannattaa käydä kurkkaamassa videot hankkeen nettisivuilla:https://www.helsinki.fi/…/ruralia-instituutti/tyotavoilla-t…

Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa kirjallista materiaalia tuottajien, maitotilojen työntekijöiden ja lomittajien tarpeeseen. Tämä materiaali on tulossa hankkeen nettisivuille tipotellen. Ensimmäisenä tulevat kovasti toivotut Reijo Junnin sorkkahoitomateriaalit.

© ETT ry