Hankepostia lähdössä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloille

10.08.2016

Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoimassa Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät- hankkeessa on luotu yhteiset kansalliset pelisäännöt tilojen väliseen eläinkauppaan sekä päivitetty ohjeet välityskelpoisen vasikan ja teurasnaudan osalta. Nasevan jäsenmeijerit ja -teurastamot lähettävät nämä kolme ohjetta sekä nautaketjun turvallinen toimintatapa- hanke-esitteen elokuun aikana tuottajatiloilleen. Pelisääntöjen tarkoitus on ohjata ja yhdensuuntaistaa tilojen välistä eläinkauppaa ja teurastamon ohjaamaa eläinliikennettä siten, etteivät tarttuvat taudit leviä eläinten mukana tilalta toiselle. Ohjeiden sisällössä on tuotu esille eläinliikenteen ja -kaupan kannalta keskeisiä asioita ja laminoituina ne kestävät vaikkapa navetan toimiston seinällä. Lisätietoa hankkeesta www.ett.fi ja ruokaketjuhanke 2015-2016.

© ETT ry