H5N8-tyypin lintuinfluenssa kalkkunoilla Saksassa

06.11.2014

Saksan koillisosassa Mecklenburg-Vorpommernin alueella on todettu kalkkunakasvattamossa korkeapatogeenisen H5N8-tyypin lintuinfluenssaviruksen aiheuttama tartunta. Tämä on ensimmäinen tapaus Euroopassa. Aiemmin virusta on esiintynyt Aasiassa; lähinnä Etelä-Koreasta, Kiinasta ja Japanista on raportoitu tämän helposti leviävän virustyypin aiheuttamia tapauksia.

Saksalaislähteiden mukaan tutkimuksiin ryhdyttiin kalkkunakasvattamossa ilmenneiden vakavien oireiden ja korkean kuolleisuuden vuoksi. Lintuinfluenssadiagnoosin varmistuttua on ryhdytty nopeasti toimenpiteisiin tartunnan rajaamiseksi. Yhteensä 32 000 lintua lopetetaan ja niiden ruhot hävitetään. Tilan ympärille on muodostettu 3 km säteellä suojavyöhyke sekä 10 km säteellä valvontavyöhyke lakisääteisine toimenpiteineen. 50 km säteellä tartuntatilasta kaikki siipikarja on määrätty pidettäväksi sisätiloissa, samoin kuin sisävesialueiden ja Itämeren läheisyydessä, missä on luonnonvaraisten lintujen muutto- ja talvehtimisalueita.

Mecklenburg-Vorpommernin maatalousministeriö on muistuttanut myös näiden rajoitusalueiden ulkopuolelle jäävien siipikarjatuottajien, jotka pitävät lintujaan ulkona, vastuusta tautisuojauksen suhteen. Luonnonvaraisille linnuille ei saa antaa mahdollisuutta päästä kontaktiin siipikarjan tai sen rehujen kanssa. Kaikista epäilyttävistä oireista on välittömästi ilmoitettava eläinlääkärille ryhdyttävä tutkimuksiin tilanteen selvittämiseksi.

© ETT ry