Formaldehydin käyttökielto rehun lisäaineena voimaan 28.2.2018

01.03.2018

Formaldehydin käyttö rehun lisäaineena on päättynyt eilen uuden EU-asetuksen tultua voimaan 28.2.2018. Suomessa formaldehydikäsittelyjä on tarvittu lähinnä salmonellapositiivisten tuontirehuerien hygienisointiin. ETT:n positiivilistalla olevat yritykset ovat sitoutuneet tutkituttamaan tuomansa rehuerät salmonellan varalta. Mikäli tuontierän tutkimuksessa todetaan salmonellaa, erän suhteen menetellään valvovan viranomaisen (Evira) määräysten mukaisesti.

Korvaavia käsittelymenetelmiä on jo testattu, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Rehuala on erittäin sitoutunutta varmistamaan toimittamiensa rehujen salmonellavapauden. Tätä edellyttää Suomen rehulaki, joka myös määrittää rehualan toimijoille ankaran vastuun mahdollisissa vahinkotapauksissa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote formaldehydin käytön kieltämisestä rehun lisäaineena

ETT järjestää taas tänä vuonna perinteeksi muodostuneen Rehuseminaarin. Rehujen salmonellavapauden varmistaminen tulee olemaan seminaarin pääteemana. Tiedotamme Rehuseminaarin ajankohdasta lähiaikoina.

© ETT ry