FAO varoittaa afrikkalaisesta sikarutosta

17.06.2011

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on antanut toukokuun lopulla varoituksen afrikkalaisesta sikarutosta globaalina uhkana, joka akuutisti aiheuttaa vaaran Euroopan sikataloudelle.

FAO kehottaa maita olemaan hälytysvalmiudessa ja valmistautumaan tartunnan leviämiseen mm. riskinarvioinnein ja valmiussuunnitelmin.

Esimerkkimaana FAO:n kirjelmässä mainitaan Suomi, jonka lähialueilla - Pietarin seudulla ja Murmanskissa - on esiintynyt Kaukasuksen tartunta-alueen ulkopuolisia hajatapauksia.

FAO:n tiedote afrikkalaisesta sikarutosta 26.5.2011

© ETT ry