ETT:n vuosikertomus 2015

01.09.2016

ETT ry on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2015.

ETT ry:n vuosikertomus 2015

Viime vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Vuosikokouksen päätöksellä yhdistyksen nimi muutettiin Eläinten terveys ETT ry:ksi.

Nasevan ja Sikavan tietojärjestelmien mittava kaksivuotinen kehitystyö yhteistyökumppani Maatalouden Laskentakeskus Oy:n kanssa saatiin valmiiksi, ja tietojärjestelmät avattiin uudistettuina 17.8.2015.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana aloitettiin kaksivuotinen ruokaketjuhanke, jossa pääpainona on nautaketjun turvallisen toimintatavan aikaansaaminen.

Toimintavuoden aikana myös Baltiassa levinnyt afrikkalainen sikarutto vaati resursseja ennaltaehkäisevien toimintatapojen ja ohjeiden laatimiseksi.

© ETT ry