ETT:n 20-vuotisjuhlan satoa

10.10.2014

ETT ry juhlisti 20-vuotista työtaivaltaan Hämeen linnassa 25.9.2014 järjestetyn juhlaseminaarin muodossa.

Työtä suomalaisen elintarviketuotannon hyväksi
- terveyttä ja hyvinvointia eläimille, turvallisuutta ja laatua ihmisille

Seminaarin avasi kansanedustaja, eläinlääkäri Markku Eestilä, joka toi juhlaan eduskunnan tervehdyksen. Eestilä kuvasi ETT ry:tä yhteiskunnallisesti merkittäväksi ja arvostetuksi yhdistykseksi, joka on edistänyt suomalaista eläinterveydenhuoltoa ja elintarvikehygieniaa. Hän kiitti ETT:tä mm. työstä tuotantoeläinten lääkkeiden käyttötarpeen minimoimiseksi, mikä on perusta antibioottiresistenssin kehittymisen ehkäisylle. Kiitosta saivat myös yhdistyksen yksinkertaiseen muotoon puetut ohjeistukset niin tuottajille kuin elintarvikealalle. Hän korosti puheessaan kaikenlaisen byrokratian purkamisen välttämättömyyttä. Mm. eläinsuojelulain uudistuksen valmistelulta Eestilä toivoi, ettei laki menisi liian pieniin yksityiskohtiin. Turhat kustannukset heikentäisivät Suomen kilpailukykyä.

Puheenjohtaja Ari Mäkelän puheen sekä yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden esittelyn jälkeen toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi esitteli lyhyesti ETT:n 20-vuotisen historiikin.

Seminaarin juhlapuhujaksi yhdistys oli kutsunut Tanskasta erikoiseläinlääkäri Finn A. Pedersenin, joka päätyökseen konsultoi isoja, taloudellisissa vaikeuksissa olevia maidontuotantotiloja pankkien toimeksiantona. Finn A. Pedersenin luennot:

Health care as a tool for modern animal husbandry - Example from milk production sector in Denmark

How to motivate farmers and veterinarians? - Results from Denmark concerning management and biosecurity at the farm level

Seminaarissa esiteltiin tuloksia ETT ry:n ylläpitämistä terveydenhuollon seurantajärjestelmistä. Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen kävi läpi Ensimmäiset raportit Nasevasta 2012-2014. Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri Sanna Nikunen esitteli Sikavan satoa 2013.

ETU-asiantuntijaryhmän puheenjohtajisto esitti lyhyet katsaukset tuotantoeläinten terveydenhuollon tilanteeseen eli nykyiset vahvuudet ja lähiajan haasteet nauta-, sika- ja siipikarjasektorilla:

Pj. Hanna Hamina: Lihasiipikarjasektori

Pj. Lea Lastikka: Kananmunasektori

Pj. Tomi Toivanen: Lihanautasektori

Varapj. Olli Ruoho: Lypsykarjasektori

Pj. Jouni Mäkisalo: Sikasektori

Seminaarin päätteksi Pirjo Kortesniemi visioi ETT ry:n toiminnan painopisteitä 2014-2019.

 

 

© ETT ry