ETT ry / rf vuosikokous / årsmöte 2015

10.02.2015

Kutsu

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf

kutsuu jäsenensä ja kannattajajäsenensä yhdistyksen
VUOSIKOKOUKSEEN
Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, hallituksen valinta sekä muut sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi esillä on sääntömuutosesitys koskien yhdistyksen nimenmuutosta.

Kokousaika:           Torstai 19.02.2015 klo 10.00
Kokouspaikka:        Huolintatalo (Kompassi-kabinetti), Pasilankatu 2,
                              Helsinki 

Ilmoittautuminen:    tiistaihin 17.2.2015 mennessä:
                             hannele.nauholz(at)ett.fi

Hallituksen puolesta
Ari Mäkelä
hallituksen puheenjohtaja

---------------------------------
Möteskallelse

Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf
kallar sina medlemmar och understödsmedlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE

Vid mötet behandlas verksamhetsplan, budget, storleken på medlemsavgifter för medlemmar och understödsmedlemmar, val av styrelse och övriga stadgeenliga ärenden. På agendan dessutom förslag till stadgeändring gällande ändring av föreningens namn.

Mötestid:       Torsdag 19.02.2015  kl. 10.00
Mötesplats:    Huolintatalo (Kompassi-kabinetten), Bölegatan 2,
                     Helsingfors   

Anmälan:       före tisdag 17.2.2015: hannele.nauholz(at)ett.fi

Å styrelsens vägnar
Ari Mäkelä
Styrelseordförande

 

Lisätietoa jäsenten ja kannattajajäsenten oikeuksista sekä vuosikokouksen esityslista 8§ ja 9§.
Huolehdittehan, että yritystänne edustavalla henkilöllä on valtakirja mahdollista äänestystä varten.

Ytterligare information, bl.a. om medlemmarnas och understödsmedlemmarnas rätt samt årsmötets föredragningslista: http://www.ett.fi/sv/sisalto/stadgar 8§ och 9§
Kontrollera att representanten för ert företag har fullmakt för eventuell röstning.

© ETT ry