ETT on mukana paratuberkuloosin esiintyvyyden selvittämishankkeessa

12.06.2018

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto ja Valio Oy toteuttavat vuosina 2018 - 2019 yhteistutkimuksen, jonka tavoitteena on luotettavasti osoittaa lypsykarjojen Suomen hyvä paratuberkuloositon tilanne ja parantaa taudin laboratoriodiagnostiikkaa. Paratuberkuloosivapaudesta on etua karjan terveyden sekä eläinten myynnin ja ostamisen kannalta.

Hankekarjoille maksuton paratuberkuloosiselvitys

Kesäkuussa 2018 lähetetään kutsuja otannalla valittujen lypsykarjojen omistajille osallistua hankkeeseen. Yhteensä 300 lypsykarjaa pääsee mukaan.

Karjan 20 vanhimman lehmän maitonäytteet tutkitaan vasta-ainetestillä ja mahdolliset testipositiiviset karjat edelleen ulostetutkimuksilla.

Hankkeessa otetaan käyttöön nopea PCR-menetelmä paratuberkuloosibakteerin osoittamiseksi suoraan ulostenäytteestä sekä testataan kaupallisten vasta-ainetestien toimivuutta.

Lisätietoja paratuberkuloosista ETT:n sivulla ja Eviran tiedote tutkimuksesta

© ETT ry