ETT ja Sikava mukana yhteiseurooppalaisessa EU PIG -hankkeessa

16.03.2017

EU PIG on nelivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on kerätä ja välittää tietoa hyvistä käytännöistä sianlihantuotannon kaikissa vaiheissa. Projektissa keskitytään eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja lihanlaatuun.
 
EU PIG on neljä vuotta kestävä tiedonvälityshanke, jota rahoitetaan Euroopan komission tutkimus- ja kehitysohjelman ”Horizon 2020” puitteissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 milj. euroa. Projektissa keskitytään eläinterveyden hallintaan, ammattimaisen eläintuotannon hyviin käytäntöihin, eläinten hyvinvointiin ja lihanlaatuun.

EU PIG -ryhmässä on mukana 19 organisaatiota 13:sta EU:n jäsenmaasta, jotka yhdessä vastaavat 92 %:sta sianlihantuotannosta ja 89 %:sta sikatiloista unionin alueella. Hankekumppaneina on mukana kansallisia ja alueellisia tuottajajärjestöjä, tutkijoita sekä kotieläintuotannon asiantuntijaorganisaatioita.

Projektin tarkoituksena on kerätä ja välittää tietoa sianlihantuotannon parhaista käytännöistä. ETT/Sikava on hankkeessa mukana muutaman kymmenen tuhannen euron rahoitusosuudella. Tehtävämme on vuosittain tuottaa hankkeelle ehdotuksia kansallisista tai tilatason sikatuotannon parhaista käytännöistä ja jakaa kansallisesti takaisin hankkeen tuottamaa tietoa.

Tulevan neljän vuoden aikana tullaan tuottamaan hyvän käytännön oppaita ja työkaluja tuotannonkehittämiseen koko sianlihan tuotantoketjulle. Kerätty tieto kootaan hankkeen internet-sivuille kaikkien luettavaksi. Hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta www.eupig.eu.

ETT och Sikava deltar i det Europeiska EU PIG-projektet

© ETT ry