Ensimmäiset Schmallenberg-viruksen aiheuttamat epämuodostumat karitsoilla

11.01.2013

Suomessa on ensimmäistä kertaa tunnistettu epämuodostuneiden karitsoiden aiheuttajaksi Schmallenberg-virusinfektio. Evira raportoi näistä joulukuun lopulla syntyneistä karitsoista tänään tiedotteessaan.

Vasta-ainelöydösten perusteella on syytä epäillä, että vastaavanlaisia epämuodostuneita jälkeläisiä tulee syntymään märehtijöille tämän kevään mittaan eri puolilla Suomea. Virusta levittävät polttiaiset olivat aktiivisia leudon syksyn vuoksi melko pitkään, joten kesällä ja syksyllä tiinehtyneet märehtijät ovat riskiryhmä epämuodostumien ja muuten heikkokuntoisten jälkeläisten suhteen. 

Märehtijät, jotka ehtivät saada tartunnan ennen tiinehtymistään, ovat tartunnalle vastustuskykyisiä, eivätkä niiden jälkeläiset ole vaarassa.

© ETT ry